Chính sách bảo mật

Đây là chính sách của opskar.com nhằm tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập trong khi vận hành các trang web của chúng tôi.

Trang web Khách thăm

Giống như hầu hết các nhà điều hành trang web, OPS thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân thuộc loại mà các trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày và giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập. thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập của OPS sử dụng trang web của họ. Đôi khi, OPS có thể đưa ra thông tin tổng hợp không nhận dạng cá nhân, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

OPS cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho người dùng đã đăng nhập và người dùng để lại nhận xét trên blog / trang web của opskar.com. OPS chỉ tiết lộ địa chỉ IP người dùng và người bình luận đã đăng nhập trong cùng trường hợp sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới, ngoại trừ địa chỉ IP của người bình luận và địa chỉ email được hiển thị và tiết lộ cho quản trị viên của blog / trang web nơi nhận xét bị bỏ lại

Thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân

Một số khách truy cập vào các trang web của OPS chọn tương tác với OPS theo những cách yêu cầu OPS thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà OPS thu thập phụ thuộc vào bản chất của tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đăng ký tại ospkar.com cung cấp tên người dùng và địa chỉ email. Những người tham gia vào các giao dịch với OPS được yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung, bao gồm thông tin cá nhân và tài chính cần thiết để xử lý các giao dịch đó khi cần thiết. Trong mỗi trường hợp, OPS chỉ thu thập những thông tin đó trong chừng mực cần thiết hoặc thích hợp để thực hiện mục đích tương tác của khách truy cập với OPS. OPS không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả dưới đây. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, với cảnh báo rằng điều đó có thể ngăn họ tham gia vào các hoạt động liên quan đến trang web nhất định.

Tổng hợp thống kê

OPS có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào trang web của mình. OPS có thể hiển thị thông tin này công khai hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, OPS không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả dưới đây.

Bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân Một số

OPS chỉ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và có khả năng nhận dạng cá nhân cho những nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết của mình (i) cần biết thông tin đó để xử lý thông tin đó thay mặt OPS hoặc để cung cấp các dịch vụ có sẵn trên trang web của OPS, và ii) đã đồng ý không tiết lộ nó cho người khác. Một số nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết có thể ở bên ngoài quốc gia của bạn; bằng cách sử dụng các trang web của OPS, bạn đồng ý với việc chuyển giao thông tin đó cho họ. OPS sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin nhận dạng cá nhân tiềm năng cho bất kỳ ai. Khác với nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết của mình, như đã mô tả ở trên, OPS chỉ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và có khả năng nhận dạng cá nhân theo trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc yêu cầu khác của chính phủ hoặc khi OPS thực sự tin rằng việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ tài sản hoặc quyền của OPS, các bên thứ ba hoặc công chúng nói chung. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của một trang web OPS và đã cung cấp địa chỉ email của bạn, OPS đôi khi có thể gửi cho bạn một email để cho bạn biết về các tính năng mới, thu hút phản hồi của bạn hoặc chỉ giúp bạn cập nhật những gì đang xảy ra với OPS và của chúng tôi các sản phẩm. Nếu bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi (ví dụ: qua email hoặc qua một trong các cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi có quyền công bố yêu cầu đó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc phản hồi yêu cầu của bạn hoặc để giúp chúng tôi hỗ trợ những người dùng khác. OPS thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin nhận dạng cá nhân tiềm ẩn.

Cookie

Cookie là một chuỗi thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. OPS sử dụng cookie để giúp công ty của bạn xác định và theo dõi khách truy cập, việc họ sử dụng trang web OPS và sở thích truy cập trang web của họ. Khách truy cập OPS không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng các trang web của OPS, với nhược điểm là một số tính năng nhất định của trang web OPS có thể không hoạt động bình thường nếu không có sự hỗ trợ của cookie.

Kinh doanh Chuyển

Nếu OPS, hoặc thực chất là tất cả tài sản của nó, đã bị mua hoặc trong trường hợp không thể xảy ra khi OPS bị phá sản hoặc phá sản, thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng hoặc mua lại bởi bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng việc chuyển tiền như vậy có thể xảy ra và bất kỳ người mua OPS nào cũng có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong chính sách này.

quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi có thể được phân phối cho người dùng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể đặt cookie. Những cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi lần họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để biên dịch thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, cung cấp các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được bạn quan tâm nhất. Chính sách bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie của OPS và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Chính sách bảo mật thay đổi

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, nhưng OPS có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình theo thời gian và theo quyết định riêng của họ. OPS khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật của nó. Nếu bạn có tài khoản opskar.com, bạn cũng có thể nhận được cảnh báo thông báo cho bạn về những thay đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Bảo mật này sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận thay đổi đó.