Chính sách bảo mật

Các điều khoản và điều kiện sau đây chi phối tất cả việc sử dụng trang web opskar.com và tất cả nội dung, dịch vụ và sản phẩm có sẵn tại hoặc thông qua trang web (được gọi chung là Trang web). Trang web được sở hữu và vận hành bởi các tổ chức (“ops”). Trang web được cung cấp tùy thuộc vào sự chấp nhận của bạn mà không cần sửa đổi tất cả các điều khoản và điều kiện có trong tài liệu này và tất cả các quy tắc, chính sách hoạt động khác (bao gồm nhưng không giới hạn, Chính sách quyền riêng tư của OPS) và các thủ tục có thể được xuất bản theo thời gian trên Trang web này bởi OPS (gọi chung là “Thỏa thuận”).

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi truy cập hoặc sử dụng Trang web. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không được truy cập Trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các điều khoản và điều kiện này được OPS coi là một đề nghị, sự chấp nhận bị giới hạn rõ ràng đối với các điều khoản này. Trang web này chỉ dành cho những cá nhân ít nhất là 13.

 • Tài khoản và trang web opskar.com của bạn. Nếu bạn tạo blog / trang web trên Trang web, bạn có trách nhiệm duy trì bảo mật tài khoản và blog của mình và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi hoạt động xảy ra trong tài khoản và mọi hành động khác được thực hiện liên quan đến blog. Bạn không được mô tả hoặc gán từ khóa cho blog của mình một cách sai lệch hoặc bất hợp pháp, bao gồm cả cách thức nhằm trao đổi tên hoặc danh tiếng của người khác và OPS có thể thay đổi hoặc xóa bất kỳ mô tả hoặc từ khóa nào mà họ cho là không phù hợp hoặc không hợp pháp, hoặc mặt khác có khả năng gây ra trách nhiệm pháp lý OPS. Bạn phải thông báo ngay cho OPS về bất kỳ việc sử dụng trái phép blog, tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm an ninh nào khác. OPS sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của Bạn, bao gồm mọi thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do các hành vi hoặc thiếu sót đó.

 

 • Trách nhiệm của Người đóng góp. Nếu bạn vận hành một blog, nhận xét về một blog, đăng tài liệu lên Trang web, đăng liên kết trên Trang web, hoặc cung cấp (hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào tạo) tài liệu có sẵn trên Trang web (bất kỳ tài liệu nào như vậy, “Nội dung” ), Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và bất kỳ tác hại nào do Nội dung đó gây ra. Đó là trường hợp bất kể Nội dung được đề cập có cấu thành văn bản, đồ họa, tệp âm thanh hay phần mềm máy tính hay không. Bằng cách cung cấp Nội dung, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:
 • Việc tải xuống, sao chép và sử dụng Nội dung sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc bí mật thương mại của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Nếu chủ sở hữu của bạn có quyền sở hữu trí tuệ bạn tạo ra, bạn có (i) nhận được sự cho phép từ người sử dụng lao động của bạn để đăng hoặc cung cấp Nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phần mềm nào, hoặc (ii) được miễn Tất cả các quyền trong hoặc đối với Nội dung;
 • Bạn đã tuân thủ đầy đủ các giấy phép của bên thứ ba liên quan đến Nội dung và đã làm tất cả những điều cần thiết để vượt qua thành công cho người dùng cuối bất kỳ điều khoản yêu cầu;
  Nội dung không chứa hoặc cài đặt bất kỳ vi rút, sâu, phần mềm độc hại, ngựa thành Trojan hoặc các nội dung độc hại hoặc phá hoại khác;
 • Nội dung không phải là spam, không phải là máy hoặc ngẫu nhiên tạo ra và không chứa nội dung thương mại phi đạo đức hoặc không mong muốn được thiết kế để hướng lưu lượng truy cập đến các trang web của bên thứ ba hoặc tăng xếp hạng các công cụ tìm kiếm của các trang web bên thứ ba hoặc các hành vi phi pháp khác Như lừa đảo) hoặc gây hiểu nhầm người nhận về nguồn tài liệu (như giả mạo);
 • Nội dung không phải là nội dung khiêu dâm, không chứa các mối đe dọa hoặc kích động bạo lực đối với cá nhân hoặc tổ chức, và không vi phạm quyền riêng tư hoặc công khai của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Blog của bạn không nhận được quảng cáo thông qua các tin nhắn điện tử không mong muốn như liên kết thư rác trên các nhóm tin, danh sách email, các blog và các trang web khác và các phương pháp quảng cáo tương tự không được yêu cầu;
 • blog của bạn không được đặt tên theo cách khiến người đọc hiểu nhầm rằng bạn là người khác hoặc công ty. Ví dụ: URL hoặc tên blog của bạn không phải là tên của một người không phải chính bạn hoặc công ty khác với chính bạn; và bạn có, trong trường hợp Nội dung bao gồm mã máy tính, được phân loại chính xác và / hoặc mô tả chính xác loại, bản chất, cách sử dụng và tác dụng của tài liệu, cho dù OPS yêu cầu làm như vậy hay cách khác.

Bằng cách gửi Nội dung lên OPS để đưa vào Trang web của bạn, bạn cấp cho OPS một giấy phép toàn cầu, miễn phí bản quyền và không độc quyền để sao chép, sửa đổi, điều chỉnh và xuất bản Nội dung chỉ nhằm mục đích hiển thị, phân phối và quảng bá blog của bạn . Nếu bạn xóa Nội dung, OPS sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để xóa Nội dung khỏi Trang web, nhưng bạn thừa nhận rằng bộ đệm hoặc tham chiếu đến Nội dung có thể không được cung cấp ngay lập tức.

Không giới hạn bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào trong số đó, OPS có quyền (mặc dù không phải nghĩa vụ), theo quyết định riêng của OPS (i) từ chối hoặc xóa bất kỳ nội dung nào, theo ý kiến ​​hợp lý của OPS, vi phạm bất kỳ chính sách OPS nào hoặc có hại theo bất kỳ cách nào. hoặc bị phản đối, hoặc (ii) chấm dứt hoặc từ chối quyền truy cập và sử dụng Trang web đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của OPS. OPS sẽ không có nghĩa vụ hoàn lại bất kỳ số tiền nào đã trả trước đó.3

 • Thanh toán và Gia hạn.
  Các điều khoản chung.
  Bằng cách chọn sản phẩm hoặc dịch vụ, bạn đồng ý thanh toán cho OPS phí đăng ký một lần và / hoặc hàng tháng hoặc hàng năm (điều khoản thanh toán bổ sung có thể được bao gồm trong các giao tiếp khác). Các khoản thanh toán đăng ký sẽ được tính trên cơ sở trả trước vào ngày bạn đăng ký Nâng cấp và sẽ chi trả cho việc sử dụng dịch vụ đó trong thời gian đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm như đã nêu. Thanh toán không được hoàn trả.
  Tự động gia hạn.
  Trừ khi bạn thông báo cho OPS trước khi kết thúc thời hạn đăng ký mà bạn muốn hủy đăng ký, đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn và bạn cho phép chúng tôi thu phí thuê bao hàng năm hoặc hàng tháng áp dụng cho đăng ký đó (cũng như mọi loại thuế) sử dụng bất kỳ thẻ tín dụng hoặc cơ chế thanh toán nào khác mà chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn. Nâng cấp có thể bị hủy bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu của bạn đến OPS bằng văn bản.

 

 • Dịch vụ.
  Phí; Thanh toán. Bằng cách đăng ký tài khoản Dịch vụ, bạn đồng ý trả cho OPS phí thiết lập hiện hành và phí định kỳ. Phí áp dụng sẽ được lập hóa đơn bắt đầu từ ngày dịch vụ của bạn được thiết lập và trước khi sử dụng các dịch vụ đó. OPS có quyền thay đổi các điều khoản và phí thanh toán sau ba mươi (30) ngày thông báo trước bằng văn bản cho bạn. Bạn có thể hủy dịch vụ bất cứ lúc nào trong ba mươi (30) ngày thông báo bằng văn bản cho Bộ phận Hỗ trợ OPS. Nếu dịch vụ của bạn bao gồm quyền truy cập vào hỗ trợ email ưu tiên. “Hỗ trợ qua email” nghĩa là khả năng đưa ra yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật qua email bất kỳ lúc nào (với nỗ lực hợp lý của OPS để phản hồi trong vòng một ngày làm việc) liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ VIP. “Ưu tiên” có nghĩa là hỗ trợ được ưu tiên hơn hỗ trợ cho người dùng các dịch vụ opskar.com tiêu chuẩn hoặc miễn phí. Tất cả các hỗ trợ sẽ được cung cấp theo các thông lệ, thủ tục và chính sách dịch vụ tiêu chuẩn của OPS.

 

 • Trách nhiệm của người truy cập trang web. OPS chưa xem xét và không thể xem xét tất cả tài liệu, bao gồm cả phần mềm máy tính, được đăng lên Trang web, và do đó không thể chịu trách nhiệm về nội dung, việc sử dụng hoặc tác dụng của tài liệu đó. Bằng cách vận hành Trang web, OPS không đại diện hoặc ngụ ý rằng nó xác nhận tài liệu được đăng ở đó hoặc rằng nó tin rằng tài liệu đó là chính xác, hữu ích hoặc không có hại. Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi cần thiết để bảo vệ bản thân và hệ thống máy tính của bạn khỏi vi rút, sâu, ngựa Trojan và các nội dung có hại hoặc phá hoại khác. Trang web có thể chứa nội dung xúc phạm, khiếm nhã, hoặc có thể bị phản đối, cũng như nội dung có lỗi kỹ thuật không chính xác, lỗi đánh máy và các lỗi khác. Trang web cũng có thể chứa tài liệu vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác của các bên thứ ba, hoặc việc tải xuống, sao chép hoặc sử dụng tài liệu này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung, được nêu rõ hoặc hủy bỏ. OPS từ chối bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tác hại nào do việc sử dụng của khách truy cập Trang web, hoặc từ bất kỳ hoạt động tải xuống nào của những khách truy cập nội dung được đăng trên đó.

 

 • Nội dung được đăng trên các trang web khác. Chúng tôi chưa xem xét và không thể xem xét tất cả các tài liệu, bao gồm phần mềm máy tính, được cung cấp qua các trang web và trang web mà opskar.com liên kết và liên kết đến opskar.com. công ty của bạn không có bất kỳ sự kiểm soát nào đối với các trang web và trang web không phải của bạn và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc sử dụng chúng. Bằng cách liên kết đến một trang web hoặc trang web không phải của bạn, OPS không thể hiện hoặc ngụ ý rằng nó chứng thực trang web hoặc trang web đó. Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi cần thiết để bảo vệ bản thân và hệ thống máy tính của bạn khỏi vi-rút, sâu, trojan và các nội dung có hại hoặc phá hoại khác. OPS từ chối mọi trách nhiệm đối với mọi tác hại do bạn sử dụng các trang web và trang web không hoạt động.

 

 • Vi phạm bản quyền và Chính sách DMCA. Khi công ty của bạn yêu cầu người khác tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của mình, công ty đó tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn cho rằng tài liệu nằm trên hoặc được liên kết bởi opskar.com vi phạm bản quyền của bạn, bạn nên thông báo cho OPS theo Chính sách của Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ (“DMCA”) của OPS. OPS sẽ phản hồi tất cả các thông báo như vậy, kể cả khi được yêu cầu hoặc thích hợp bằng cách xóa tài liệu vi phạm hoặc vô hiệu hóa tất cả các liên kết đến tài liệu vi phạm. OPS sẽ chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Trang web của khách truy cập nếu trong những trường hợp thích hợp, khách truy cập được xác định là người tái vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của OPS hoặc của những người khác. Trong trường hợp chấm dứt như vậy, OPS sẽ không có nghĩa vụ hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào đã trả cho OPS trước đó.

 

 • Sở hữu trí tuệ. Thỏa thuận này không chuyển từ công ty của bạn sang bạn bất kỳ OPS hoặc tài sản trí tuệ nào của bên thứ ba, và tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với tài sản đó sẽ chỉ duy trì (như giữa các bên) với OPS. OPS, opskar.com, biểu tượng opskar.com và tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu tượng khác được sử dụng liên quan đến opskar.com hoặc Trang web là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của OPS hoặc người cấp phép của OPS. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu tượng khác được sử dụng liên quan đến Trang web có thể là nhãn hiệu của các bên thứ ba khác. Việc bạn sử dụng Trang web không cấp cho bạn quyền hoặc giấy phép để tái tạo hoặc sử dụng bất kỳ OPS hoặc nhãn hiệu của bên thứ ba nào.

 

 • Quảng cáo. OPS có quyền hiển thị quảng cáo trên blog của bạn trừ khi bạn đã mua một tài khoản không có quảng cáo.

 

 • Ghi công. OPS có quyền hiển thị các liên kết thuộc tính như 'Blog tại opskar.com,' tác giả chủ đề và thuộc tính phông chữ trong chân trang blog hoặc thanh công cụ của bạn.
  Sản phẩm của Đối tác. Bằng cách kích hoạt sản phẩm của đối tác (ví dụ: chủ đề) từ một trong các đối tác của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ của đối tác đó. Bạn có thể chọn không tham gia điều khoản dịch vụ của họ bất kỳ lúc nào bằng cách hủy kích hoạt sản phẩm của đối tác.

 

 • Tên miền. Nếu bạn đang đăng ký một tên miền, sử dụng hoặc chuyển nhượng một tên miền đã đăng ký trước đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc sử dụng tên miền cũng phải tuân theo các chính sách của Công ty Cổ phần Internet về Tên và Số được Chỉ định (“ICANN”), bao gồm cả Quyền và Trách nhiệm Đăng ký.

 

 • Thay đổi. OPS bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, để sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra Thỏa thuận này định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này sẽ cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó. OPS cũng có thể, trong tương lai, cung cấp các dịch vụ và / hoặc tính năng mới thông qua Trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và / hoặc dịch vụ mới này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.
  Chấm dứt. OPS có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do, có hoặc không có thông báo, có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn muốn chấm dứt Thỏa thuận này hoặc tài khoản opskar.com của mình (nếu bạn có), bạn có thể chỉ cần ngừng sử dụng Trang web. Bất kể những điều đã nói ở trên, nếu bạn có tài khoản dịch vụ trả phí, thì tài khoản đó chỉ có thể bị OPS chấm dứt nếu bạn vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này và không khắc phục được vi phạm đó trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày OPS thông báo cho bạn; miễn là OPS có thể chấm dứt Trang web ngay lập tức như một phần của việc ngừng cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này về bản chất vẫn có hiệu lực khi chấm dứt sẽ vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều khoản về quyền sở hữu, từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm.

 

 • Từ chối bảo hành. Trang web được cung cấp “nguyên trạng”. OPS và các nhà cung cấp và người cấp phép của OPS theo đây từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Công ty của bạn cũng như các nhà cung cấp và người cấp phép của nó đều không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào rằng Trang web sẽ không có lỗi hoặc việc truy cập vào đó sẽ liên tục hoặc không bị gián đoạn. Bạn hiểu rằng bạn tải xuống hoặc lấy nội dung hoặc dịch vụ thông qua Trang web theo quyết định và rủi ro của riêng bạn.

 

 • Trách nhiệm hữu hạn. Trong mọi trường hợp, OPS, hoặc nhà cung cấp hoặc người cấp phép của nó sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề nào của thỏa thuận này theo bất kỳ hợp đồng nào, sơ suất, trách nhiệm pháp lý hoặc lý thuyết công bằng hoặc pháp lý khác đối với: (i) mọi thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả; (ii) chi phí mua sắm cho các sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế; (iii) cho sự gián đoạn sử dụng hoặc mất hoặc hỏng dữ liệu; hoặc (iv) đối với bất kỳ số tiền vượt quá phí mà bạn đã trả cho OPS theo thỏa thuận này trong thời hạn mười hai (12) trước khi có lý do hành động. OPS sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ nào do các vấn đề nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của họ. Những điều đã nói ở trên sẽ không áp dụng trong phạm vi bị cấm theo luật hiện hành.
  Đại diện và Bảo hành. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng (i) việc sử dụng Trang web của bạn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách bảo mật của OPS, với Thỏa thuận này và với tất cả các luật và quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ luật pháp hoặc quy định địa phương nào ở quốc gia, tiểu bang, thành phố của bạn hoặc khu vực chính phủ khác, liên quan đến hành vi trực tuyến và nội dung được chấp nhận và bao gồm tất cả các luật hiện hành về việc truyền dữ liệu kỹ thuật được xuất khẩu từ Hoa Kỳ hoặc quốc gia nơi bạn cư trú) và (ii) việc sử dụng Trang web của bạn sẽ không vi phạm hoặc chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba.

 

 • Sự bồi thường. Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho OPS vô hại, các nhà thầu và người cấp phép của OPS, và các giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng của họ khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại và chi phí, bao gồm cả phí luật sư, phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn việc bạn vi phạm Thỏa thuận này.

 

 • Điều khoản khác. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa OPS và bạn liên quan đến chủ đề của hợp đồng này và chúng chỉ có thể được sửa đổi bằng văn bản sửa đổi được ký bởi người điều hành có thẩm quyền của công ty bạn hoặc bằng cách công ty của bạn đăng phiên bản sửa đổi. Ngoại trừ phạm vi luật hiện hành, nếu có, quy định khác, Thỏa thuận này, mọi quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp của bang California, Hoa Kỳ, loại trừ xung đột của các quy định pháp luật và địa điểm thích hợp cho bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào tương tự sẽ được các tòa án tiểu bang và liên bang đặt tại Hạt San Francisco, California. Ngoại trừ các yêu cầu bồi thường theo lệnh hoặc công bằng hoặc các khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (có thể được đưa ra bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào mà không cần đăng ký kết), mọi tranh chấp phát sinh theo Thỏa thuận này cuối cùng sẽ được giải quyết theo Quy tắc Trọng tài Toàn diện của Dịch vụ Hòa giải và Trọng tài Tư pháp, Inc. (“JAMS”) bởi ba trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc đó. Trọng tài sẽ diễn ra ở San Francisco, California, bằng tiếng Anh và quyết định của trọng tài có thể được thực thi tại bất kỳ tòa án nào. Bên thắng kiện trong bất kỳ hành động hoặc thủ tục nào để thực thi Thỏa thuận này sẽ được hưởng chi phí và phí luật sư. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được hiểu là phản ánh ý định ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Việc một bên từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ vi phạm nào trong đó, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ vi phạm nào sau đó. Bạn có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên nào đồng ý và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này; OPS có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo Thỏa thuận này mà không cần điều kiện. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và có hiệu lực vì lợi ích của các bên, người kế thừa của họ và người được chuyển nhượng được phép.